Pensum og graduering

Ved graduering skal der sammensættes et program ud fra pensum, og den graduerende skal demonstrere et passende teknisk niveau, samt de egenskaber, der må forventes at knytte sig til den aktuelle grad. 

 

Gradueringer inden for Danish Aikikai følger gradueringsregler fra Hombu Dojo Aikikai Foundation i Japan, samt bestemmelser vedtaget i Dansk Aikido Forbund

 

Gradueringer kan finde sted i de enkelte klubber men oftest på træningslejre. Der afsættes altid tid til gradueringer i forbindelse med en træningslejr, med deltagelse af en højt gradueret repræsentant fra Japan og Europa.

 

Som i andre kampsportsgrene gradueres i to kategorier:

 - Begyndere med Kyugrader ( 6.kyu til 1.kyu)
 - Øvede med Dangrader (sort bælte – 1. til 8. dan)

 

Der findes 9. og 10. dangrader, men disse grader ligger uden for det almindelige gradueringssystem og uddeles kun i meget sjældne tilfælde.

Begyndere starter med 6. kyu og hvidt bælte. I nogen klubber gradueres til 6. kyu. I andre startes med 5. Tidsperioden frem til sort bælte (1. dan) varierer meget, alt efter træningsinsats og erfaring fra anden kampkunst. 

 

Tidsramme til 1. dan er normalt mellem  4 til 6 år, med regelmæssig ugentlig træning og træningsophold på landslejre. 

 

Pensum til download

Nedenfor kan du downloade pensum for:

 

Andre dokumenter til download

Ved afholdelse af dan gradueringer skal de officielle dokumenter til vurdering anvendes. Disse kan hentes her:​​​

Tilmeldingsblanketten skal kun anvendes ved dan grader. Ved Kyu grader er forudfyldte bedømmelsesark tilstrækkeligt. 

Det er den graduerende og dennes træner der har ansvaret for at klargøre tilmelding og et passende antal dommerbedømmelser med korrekt information udfyldt forud for gradueringen.

Priser for gradueringer

Der opkræves ikke betaling for kyu gradueringer fra Danish Aikikai. For Dan gradueringer betales der via Danish Aikikai til Hombu dojo for international registrering af graden. 

Priserne er beregnet i Yen, og afhænger af om der er tale om en graduering ved aflæggelse af prøve eller ved indstilling fra forbundet.

 

Detaljerne kan ses i dette dokument:

Aikido Toho Iai

For dem, der træner Nishio senseis iaido form henvises til gradueringsbestemmelser på det europæiske Nishio Toho Iai forbunds hjemmeside.

© 2019 Danish Aikikai

  • Twitter Classic
  • Google Classic